Fuktmåler utstyr

Vi utfører fuktmåling og kontroll. Utarbeider rapporter etter behov.

Vil du vite hva fuktmåling er og hvilket utstyr som brukes, kan du lese om dette her eller ta kontakt for å avtale befaring.

Slike oppdrag utarbeides det etter ønske fra oppdragsgiver full dokumentasjon for alle fuktmålinger og for nybygg utstedes kan tørt bygg attest. Fukt fører med seg en rekke problemer, og kan forårsake både helsemessige og materielle skader. Kjellere, boder, sokkelleiligheter og garasjer er ofte rammet av fuktproblemer. I mange tilfeller er det vanskelig å oppbevare klær, møbler eller annet utstyr på grunn av fuktighet og muggdannelser. Ulike tiltak vil kunne være aktuelle, og i spesielle områder kan det være gunstig å montere et stasjonært og helautomatisk avfuktingsannlegg for å løse problemet.

Ved behov for nærmere utredning og analyse av kondens/fuktproblematikk benytter vi dataloggere som registrerer fuktnivået og temperaturen over kortere eller lengre tid.


Ved måling i betong er det relativ luftfuktighet som måles. RF-metoden (RF= relativ luftfuktighet) er den mest anerkjente metoden, da den er uavhengig av hvilken betongtype man måler i.Takst og Miljø bruker Protimeter MMS ved fuktmålinger. Instrumentet har den egenskapen at det kan brukes til avlesning av relativ luftfuktighet, temperatur, vektprosent i treverk (Fk ) (metningsgrad i trematerialer) og duggpunkt. Instrumentet er også godt egnet til indikasjonsmålinger.

 

Ved bruk av RF-metoden bores et hull i betongen hvor det monteres målehylse og måleprobe. Første avlesing skjer først etter 24 timer, da har luften i målehylsen kommet i balanse med den relative luftfuktigheten i betongen. Dette regnes som et godt mål på relative luftfuktighet i betongen, og gjelder for alle typer betong, puss, leca, teglstein etc. De beste målingene får vi ved temperatur på

ca. 15 – 25 °C,  men det spiller liten rolle hvilken temperatur man måler ved, bare den er stabil.

Ved fuktmålinger i tre er det flere forskjellige metoder man kan bruke for dokumentasjon, men metoden som gir best resultat er den der elektroder eller pigger blir slått inn i treverket.

Takst og Miljø bruker kun denne metoden ved fuktmålnger i tre. Ved enkel fuktmåling i tre brukes korte pinner som blir presset inn i materialet for måling av Fk i trevirket.

Ved mer avansert fuktmåling brukes hammerelektroder som har isolerte elektroder bortsett fra ca 2mm fra spissen. Med denne metoden får vi nøyaktig resultat over metningsgraden i materialet.

Treverk skal ha fuktinnhold lavere enn 15 vektprosent. I treverk med fuktighet over 17 vektprosent øker faren for råte og muggsoppvekst dramatisk. Hvis fuktinnholdet ligger over 20 vektprosent, er allerede muggsoppen dannet.

Fibermetningsgrad for treverk er 28 vektprosent. Det vil si at ved 28 vektprosent er det fritt vann i treverket.

 

 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV