Uavhengig kontroll på tetthetsmåling

Med teknisk, faglig og økonomisk dokumentasjon.

  • Uavhengig kontroll, er obligatorisk for tetthet i bygg og et krav fra plan og bygg.
  • Kontroll av utført arbeid sikrer levert kvalitet.

 

Uavhengig kontroll er en to delt prosess. Vi går inn å kontrollere at byggeriet blir prosjektert, gjennomført og kontrollert internt. Vi i Takst og Miljø, utfører uavhengig kontroll av tetthetsmåling og overordnet, slik at det ikke blir stopp i fremdriften.

Vi har kompetansen innen våtrom, tetthetsmåling og boligbygging og kan utføre alle typer byggingskontroller og uavhengige kontroller på tetthetsmåling.

  • Bli trygg på at arbeid som er utført er i henhold til forskrifter og Norsk standard. – TEK -10

For ordens skyld gjengir vi her forskriftsteksten i SAK 10 § 14.6 

Ansvarlig kontrollerende skal:

a) Kontrollere at utførendes styringssystem inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utføres innenfor kontrollområdet i henhold til relevante krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven, og at disse er fulgt og dokumentert.

b) Foreta en enkel kontroll av at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget, at nødvendig produktdokumentasjon for byggevarer er tilgjengelig, og at produktene er brukt i samsvar med forutsetningene.


For kontroll tetthetsmåling
Når det gjelder oppfyllelse av krav til tetthetsmåling vil det være tilstrekkelig å fremvise protokoll fra tetthetsmåling. 

Vis ønskelig utfører vi også trykktesting av alle typer bygg.

 

Godkjenning-1024x518

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV