Energimerking

Energimerking skal øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Energimerkingen skal gi brukeren en forståelse av hvilke driftsutgifter og miljøpåvirkinger bygget har.

Når energimerkingen er gjennomført, får du en energiattest. Den skal legges frem når du selger eller leier ut boligen din. Energimerking som gjelder yrkesbygg over 1000 kvadratmeter, skal til enhver tid henge synlig på egnet sted i bygget.

""Husk, boliger med god energimerking er fortsatt rimelige.
Det varer ikke evig""

Energikarakteren

Går fra A (best) til G (svakest). Karakteren gir en samlet vurdering av bygningens energibehov, det vil si antall kilowatt-timer som bygningen eller boligen trenger per kvadratmeter for normal bruk. Energikarakteren er basert på en beregning av levert energi, uavhengig av faktisk målt energibruk.

Oppvarmingskarakteren

Gir informasjon om energibehovet til oppvarming av rom og tappevann kan dekkes av andre energikilder enn strøm og olje. Oppvarmingskarakteren sier ingenting om hvor mye energi bygningen eller boligen bruker, kun i hvilken form denne energien leveres.

Profesjonell energimerking gir riktig verdi på boligen.

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV