HMS | KS

Gjelder HMS-forskriften vår bedrift?

Det gjør det. Har du ett ønske om å jobbe med kvlitet, ett ønske om å bli bedre. Da kan du fortsette å lese på denne siden.

Vi jobber med ett aktivt HMS system som skreddertilpasses din bedrift. 
Vi kan søke sentralgodkjenning for dere, og få dere til å tilfredstille myndighetskrav. 

Følgende utklipp fra internkontroll rutinene: 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften)  i virksomheter gjelder:
den som er ansvarlig for virksomheten
arbeidstakere og tillitsvalgte både i offentlige og private virksomheter
dersom dine produkter eller tjenester kan skade kunder eller brukere
De fleste virksomheter er dermed underlagt krav om å drive systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
 

HMS KS for Takst og Miljø

 

Vi garanterer godt arbeidsmiljø som redusere risiko for farer og ulykker. Vi garanter våre tiltak vil spare deg.

Våre tiltak garanterer vi vil spare bedriften. Gjør det ikke det. Får dere pengene tilbake.

Ta kontakt med oss. 90524720 

 

 

 

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV