Fuktmåling og fuktovervåking

Fuktlogging av deres byggeprosjekt og langtids kontroll av utsatte bygningsdeler i deres bolig.

Fuktlogging av nybygg vil gjøre byggeprosessen enklere og mer kontrollert. Det er alltid utfordringer forbundet med ett nybygg eller rehabiliteringsprosjekt. Hvilket fuktnivå har materialene vi skal montere, vil de krympe mye ved montering eller er det kondensutsatt konstruksjon.

Fuktlogging fra Takst og Miljø vil gir dere svar på dette og mye mer. Fuktlogging er også en god forsikring mot feil ved drenering, eller lekkasjer inn i boligen fra utsiden. Fuktloggingen kan gi dere svar før skaden oppstår og blir større.

"Vi kan sikre godt inneklima i boligen ved bruk av vår ny RF-måling (relativluftfuktighet)"

Fuktlogginging utstyr er en god kontroll i kondensutsatte konstruksjoner og lekkasjeutsatte steder på bygget. Ved å montere vårt utstyr inne i konstruksjoner og på utsatte steder, slipper man å åpne vegger og tak, for å ha løpende kontroll av fuktgangen og bygningsfysikken i boligen.

Logging av fukt- og temperaturforholdene i en bygning under byggeprosessen gir verdifull informasjon slik at man kan iverksette riktige tiltak der det er nødvendig. I tillegg kan man dokumentere effekten av byggtørkere/avfuktere.

                                          Fuktlogginging

 

Gi oss i Takst og Miljø kontrollen over deres hus og påse at det er ett sundt og trykt hus å bo i. Vi setter ut våre fuktloggere i deres bolig. Vi lager en rapportrutine som passer og som gir hensikt for deres hus.

 

Ta kontakt med oss, for mer informasjon rundt fuktlogging i deres bolig eller prosjekt.

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV