Nybygg

Prosjektering og boligutvikling

Ved å være ute i god tid, og planlegge et prosjekt, vil dette sikkre et bedre resultat og en siker oppføring av bygget. Som miljørådgiver kan vi sammen med deres entreprenør, arkitekt og byggherre samles om felles tanker og mål- Det å jobbe tettere tidligere i planleggings- og prosjekterings fasen og, er den mest fornuftige veien. Vi finner løsninger før bygget bygges.

Vi kan med dette skape areal effektive og vakre bygg, uten at det må gjøre kostbare endinger underveis. Når vi gjør et grundig forarbeid sammen, vil man alltid ligge noen skritt foran under utførelsesfasen.

Ved å benytte seg av et BIM system vil dette forhindre feil før oppstart av bygget.

 

Vi bistår med:

  • Byggtekniske løsninger
  • Avfalls plan
  • Fremdriftsplaner
  • Igangsetting
  • B yggeplass ledelse
     

Takst og miljø vil til enhver tid tid søke den rette løsningen til deres prosjekt. Vi er til enhver tid oppdatert på ny teknologi og implementerer dette i vårt arbeid. Det å ivareta både det indre og det ytre miljø er viktig. Slik at man skaper god og sunde løsninger.


ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV