Kvikkleire, leire og ugunstig grunn

Setningsskader side 26

 
Systemet fra TEK-Zence logger rystelser, bevegelser, fukt, relativ luftfuktighet, (RF), temperatur, og skader
 
TEK-Zence sier ifra når vårt sensorsystem oppdager negativ utvikling i din bolig.
TEK-Zence kan ikke forhindre at ras og setningsskader skjer, men i de tilfeller hvor det gis forvarsel i form av bevegelser og rystelser, så vil vårt sensorsystem raskt fange det opp.
 
Sensorsystemet monteres i hus, bygg og konstruksjoner og logger fra dag en. Varsel om enringer, unormale rystelser, sendes på sms, e-post og varsel i appen til beboer. Det går signal til alle som står på listen og som bor i huset. Det kan gå signal sentralt og andre instanser.
 
 
 
Les mer om TEK-Zence sitt sensorsystem her :

.

Her ser du mer av TEK-Zence--- https://www.youtube.com/channel/UC9ndwqH_sPyNb2Luvfme2Cg

Bestille TEK-Zence -- https://www.tek-zence.no

 

 

 

#Skadeforebygging #Reklamasjon #Fuktsøk #Fuktlogg #Loggefukt #Vannskade #Råte #Sopp #Iotsensor #Fuktsensor #Fuktmåling #Spregningsskader #Forebyggeskader #Vedlikeholdsplan #Automatiskvedlikeholdsplan #Konstruksjonsikkerhet #Rystelsesensorforbygg #Rystelsesensorforbolig #Spregningsskaderpåbygg #Spregningsskaderpåbolig #Vannskaderpåhus #Vannskaderpåbygg #Forebyggeskaderpåbygg #Forebyggeskaderpåbolig #Vannskader #Smartogtryggbolig #Bedreforsikring

 

 

 

 

 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV