TEK-Zence AS - Automatisk tilstandsrapport

TEK-Zence er ett sensorselskap knyttet opp til TEK-Norge. TEK-Zence gir deg en mer verdi. Vi installerer sensorer på utsatte steder i bygget for å unngå skader som er vanskelige å oppdage visuelt. Du får direkte beskjed via en applikasjon på din telefon og det utløses en alarm hos oss dersom det er negativ utvikling eller skade som oppstår der sensor er montert.

www.tek-zence.no

'

#Skadeforebygging #Reklamasjon #Fuktsøk #Fuktlogg #Loggefukt #Vannskade #Råte #Sopp #Iotsensor #Fuktsensor #Fuktmåling #Spregningsskader #Forebyggeskader #Vedlikeholdsplan #Automatiskvedlikeholdsplan #Konstruksjonsikkerhet #Rystelsesensorforbygg #Rystelsesensorforbolig #Spregningsskaderpåbygg #Spregningsskaderpåbolig #Vannskaderpåhus #Vannskaderpåbygg #Forebyggeskaderpåbygg #Forebyggeskaderpåbolig #Vannskader #Smartogtryggbolig #Bedreforsikring

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV