Verditaksering leilighet i Oslo og Akershus


Takst og Miljø jobber hovedsakelig i Oslo og Akershus men utfører i tillegg også taksering på store deler av Østlandet.

Våre takstmenn har lang erfaring fra verditaksering. Det å utføre verditaksering i Oslo og Akershus gjør at vi får en allsidighet og bredde i vårt takseringsyrke. Boligmassen er så kompleks og forskjellig i hele byen. Vår hverdag er å taksere flere typer eiendommen i løpet av en dag. En normal arbeidsdag for en av våre takstmenn kan være en toroms på Frogner, ett rekkehus på Nordstrand, en enebolig i Holmenkollen og en treroms på Grünerløkka.

Verditaksering er ett faghandverk, der det stilles høye krav til takstmannen. Vi jobber i ett marked  der våre verditakster ofte blir benyttet av f.eks. meglerforetak og forsikringsselskaper.

 

Våre verditakster holder en høy standard

"Vi setter vår uavhengighet og integritet høyt. Vi er der for våre kunder, og ønsker at de skal vite hva de selger og du skal forstå hva du kjøper"

Takst og Miljø gjennomgår den obligatoriske etterutdannelsen gjennom Norges Takseringsforbund og NEAK hvert år. Eiendomsmarkedet i Oslo og Akershus verditakseres forskjellig, avhengig blant annet, hvilken side av byen eiendommen ligger, lys og solforhold, størrelse på boligen og etterspørsel på eiendommen. Vi Takst og Miljø jobber på tvers av dette markedet og er til en hver tid oppdatert på hva som blir solgt og til hvilke priser eiendomsmarkedet i Oslo og Akershus har.


Kontakt oss her


Taksering i Oslo og Akershus

 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV