Takstmann i Oslo og Akershus

Definisjon av en takstmann

Takstmannen utøver som spesialist innen fagområdet bygg og anlegg. Takstmannen skal ha kunnskap og kompetanse til å kalkulere nå verdier av en eiendel, boliger, tomter, eiendommer og/eller sannsynligheten for verdier. I takseringsyrket og i kalkulasjonen benyttes både erfaring, statistikker og faste metoder. Takstmanne benytter sikre kilder og referer til disse i alle takstdokumentene Takstmannen skal også kalkulere kostnadene ved skade og tilbakeføring avbygningsskader. Ideelt sett fungerer en takstmann uavhengig av kjøper og selger. En Takstmann er alltid upartisk  i en hver transaksjon. Vårt arbeid er forankret i ett regelverk og en instruks som skal følges i alle ledd. En takstmann sertifisert i Norges Takseringsforbund skal ha den nødvendige kompetansen og avholder årlig kurs og kompetanseheving.

Bruk av takstmann

Takstmann er nyttige i alle ledd i en eiendomstransaksjon. Takstmannen verdisetter og vurderer eiendommen slik den er den dagene befaringen fant sted. Takstmannen kan også sette verdier på byggeprosjekter og forventet ferdigverdi. Da pressiseres dette i takstdokumentet, og det benyttets en forhåndstakst.

De mest vanlige taksten er:

Verdi og lånetakst
Boligsalgsrapport
Forhåndstakst
Skadetakst
Reklamasjonstakst

Ved brann og naturskade, der ofte skaden er total, benyttes en metode som heter skadeskjønn.

Det er flere fagområder innen eiendom takstmannen kan benyttes.

Gjengsleie og bygårdstakst er fagområde som vi utfører.

Ved overtagelse av nye boliger, kan takstmannen gå ferdigbefaringer.
Overtakelsesforretningen kan utføres på vegne av byggherre, entreprenør eller sluttbruker. Uavhengig kontroll av våtrom, lufttetthet og overordnet kontroll.

En Takstmann er også ett  nyttig "verktøy" under ett vært byggeprosjekt, både som kontrollør og til verdisetting. Byggelånsoppføling er ofte bruk i forbindelse med banklån.

Fuktkontroll av grunnmur, bad og vegger er et fagfelt Takst og Miljø har sin spisskompetanse.
Prøvetaking av sopp og muggforekomster og analyser.

I dag etterkommer også takstmannen det EU -direktiv som går på å energimerke alle bygninger og boliger. Takstmannen utfører energimerking sammen med befaringen takseringsoppdraget utføres.

 

"Takstmannen er allsidig, kunnskapsrik og aldri utlært"

 

MvH

 

Thomas B Vogt MNTF

Takstmann, bygningsingeniør og miljøkonsulent
Engineer-assessor and valuer

 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV