HMS for bedrift

HMS er en pågåede arbeidsprosses der hele bedriften bør i felleskap delta for å registere feil, mangler, skader og svikt i bedriftes rutiner.

HMS- arbeidet må tilpasses den enkelte virksomhet.

 

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter. 
Vi skreddersyr systemer som vi garanterer er kostnadsbesparende. 

Våre konsulenter har arbeidserfaring fra mange arbeidessituvasjoner, potsisjoner og kan tilby en tverrfaglig kompetanseoverføring.

Vi gir bedriften rett verktøy til å utføre jobben med god kvalitet. 

Hvem har ansvaret?

Du som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for å ta initiativ, motivere og legge forholdene til rette for innføring og oppfølging av arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Arbeidstakere og deres representanter

Arbeidstakerne har en sentral rolle i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. For å oppnå et godt resultat er det nødvendig at arbeidstakerne deltar i planleggingen, den daglige driften, i kartlegging og med å finne gode løsninger.

 

Dette kan skje gjennom verneombud (VO), arbeidsmiljøutvalg (AMU), tillitsvalgte eller andre ansatte.

 

I samarbeid med HMS Butikken til byr vi alle typer HMS sertifiseringer og Miljøfyrtårn. 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV