Energimerking av bolig

Energimerking av boliger og bygninger er obligatorisk ved salg og utleie. Energimerking skal øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Ring eller ta kontakt med oss for en fastpris på deres energimerking.

TLF: 90524720

Epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Velg fagmann – spar penger

Profesjonell energimerking gir deg riktig verdi på  boligen. For folk uten byggeteknisk kunnskap kan det være vanskelig å fylle ut attesten selv. NVS`s forenklet utfylling gir som regel boligen en dårligere energiklasse enn det den faktisk er, da denne modellen bevisst regner konservativt. Dette får betydning for verdien på boligen ved salg.

""Husk, boliger med god energimerking er fortsatt rimelige. Det varer ikke evig""

 

Erfaringer fra Nederland

"Erfaringer fra det nederlandske markedet viser at prisforskjellen på boliger med kategori A kontra kategori C koster 3 til 5 prosent mer enn tilsvarende boligermed dårligere energiattest. For en bolig som prises til 2 millioner  kroner, kan altså en god energiscore resultere i en verdiøkning på opptil 100.000 kroner". 

Kilde NVE.

Alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha en energiattest. Yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard.

Når vi vet at 40 prosent av Norges totale energibruk går til bolig. Er energimerking er et konkret miljøtiltak for å øke bevisstheten om energibruken og hva som kan gjøres for å få en mer energieffektiv bolig. Det kan bidra til at samlet energiforbruk i boliger og bygninger går ned og miljøet spares ved at behovet for å bygge ut ny energi blir mindre.

 

”Energimerke ordningen er en handling som vil endre holdning”

 

Ved å gjøre kjøpere oppmerksom på hvilken energiklasse boligen er i, vil man få et inntrykk av forbruk og hvilket potensial besparinger har.

Skalen består av to indikatorer:

  • Energikarakteren går fra A (best) til G (svakest). Karakteren gir en samlet vurdering av bygningens energibehov, dvs antall kilowatt-timer som bygningen eller boligen trenger per kvadratmeter for normal bruk.
  • Oppvarmingskarakteren gir informasjon om i hvilken grad energibehovet til oppvarming av rom og tappevann kan dekkes av andre energikilder enn strøm og olje.

 

 

Spør gjerne oss, om råd til miljøtiltak og besparinger.

 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV