Taksering i Oslo og akershus

Takst på leilighet

Takst på leilighet er ett viktig verktøy nå du skal selge boligen du eier. 

Mange drømmen om å bo i egen leilighet. Selg boligen med riktig informasjon, ungå feil og mangler.alle logo hvit liten

 

I en taksten vil verdien, arealet og standard boligen har komme tydelig frem.
Andre viktigte punkter i en takst, er:

Beliggenhet, fasiliteter,  sol/ lysforhold, er varmtvann, fyring og vedlikehold inkludert i husleien osv.
Hvilken økonomi har sameie/ borettslaget du nå skal bli en del av.

  • I sameier finner du regnskapstall i siste års generalforsamlings protokoll.
  • I borettslag eller aksjelags leiligheter skal regnskapstallene stå i taksten.

Få oversikten over vedlikeholds historikken. Vedlikehold av eldre gårder kan være kostbart for beboerene. Takst på leiligheter skal si noe om forventet vedlikehold.

En verdi og lånetakst er ikke en tilstansrapport. Da må dere bruke en boligsalgsrapport (BSR). 

Alle kvaliteter og aspekter rundt leilighetene er viktige. Ved riktig takst av leiligheten vil du oppnå riktig pris i markedet.

En takst vil opplyse kjøpere om hvilke kvaliteter din bolig har.

En takst skal alltid ha oppdatert informasjon fra forretningsfører økonomi, vedlikehold og tomte type.

En takst skal aldri være eldre en 6 mnd.

Takst på leilighet er et godt verktøy for meglere til deres annonser og prospekt.

Våre kilder til informasjon om gårdens tilstand kan være:

    Siste generalforsamlings protokoll Skriv fra styre Informasjon fra selger Erfaring fra liknede gårder og område.

Takst av leilighet utføres på fastpris og med levering innen 5 virke dager vis ikke annet er avtalt.
Vi bruker opp til 1.5 time på befaring avhengig av størrelse og kompleksitet boligen har.

 

Ta kontakt for deres takst i dag.

 Takst av leielighet

 Telefon 90524720 - post(at)takstogmiljo.no - www.takstogmiljo.no -
Oscarsgate 81, postboks 2515 Solli, 0202 Oslo
Oslo - Akershus - Vestfold - Buskerud

 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV