Taksering i Oslo og akershus

Tilstandsrapport og Tilstandsanalyse

Takst og miljø jobber aktivt med å fremskaffe en riktig og nøyaktig tilstandsanalyse på deres bolig.

Det stilles i dag høye krav til forståelse av bygingene som omsettes. Vi råder alle våre kunder til å gjøre en tilstansanalyse og at tilstandsrapporten blir gjennomgått før man selger eller kjøper en bolig.

En tilstandsrapport er basert på en avholdt tilstandsanalyse, og en befaring av eiendommen av en takstmann.

Standarden er utarbeidet av fagfolk for fagfolk, og kan være noe vanskelig å forstå.  

Tilstandsrapport og tilstandanalyse takst og miljo 2

Tilstandskontroll gjøres mot det referansenivå som legges til grunn og en tilstandsrapport levert av medlem i Norges Takseringsforbund blir normalt utført iht.
Norsk Standard 3424 som en "nivå 1" rapport og er basert på befaring uten inngrep i noen konstruksjon.

Mandate for tilstansrapprorten fastsettes før oppdraget starter.
Tilstandsanalysen kan avdekke eller etterlate mistanke om skader/mangler som det vil kreve ytteligere inngripen i konstruksjonen. Vi avdekker behovet for en mer omfattende undersøkelse.

Ved bruk av en tilstandsrapport overtar takstmannen deler av eiers ansvar/risiko for feil/mangler. Dette gjelder økonomisk ansvar for de feil/mangler han som fagperson burde ha oppdaget etter å ha undersøkt objektet slik god takstmannsskikk tilsier, (Profesjonsansvar).

Bruk av tilstandsanalyse gir ikke noen garanti mot at problemer kan oppstå i ettertid, men skal i høy grad redusere risikoen. Vi som fagmann har gode forutsetninger for å finne feil/mangler, og til å vurdere en generell tilstand. Vi råder våre kunder i riktig retting.

Målet med takst og miljø sine tilstansrapporter er at de skal være med en forståelsesfult språk og kortfattet slik at kunden får det riktige innblikket i den boligen som er analysert. Er det noe som er uklart, kan dere klikke dere inn på de mest spurte spørsmål her-à Tips. Eller ta kontakt med oss.

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV